I LOVE HAMBURG

Hamburg, Germany 0819

                                                              THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
                                                                    Tai Huynh Huu

                                                      Hình : Album : Planten un Blomen
Hình : THH 0619
Hamburg, Germany 0419

MÙA THU HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Bên Hồ Alster Hamburg 1118 
Hamburg, Germany 0419

HOA ANH ĐÀO NHẬT
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg, Germany 0417
Hamburg, Germany 0419

HOA ANH ĐÀO NHẬT
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Planten un Blomen , Hamburg, Germany  0516
Hamburg, germany 0419

CHIỀU MÙA THU
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hồ Alster Hamburg 1118
Hamburg, Germany 0419

CHIỀU LANG THANG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Nhà hát giao hưởng vũ kich TP. Hamburg 0717 
Hamburg, Germany 0419

CHIỀU THÁNG SÁU
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Botanischer garten hamburg 0615
Hamburg, Germany 0419

CHIẾC GHẾ CÔNG VIÊN
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Planten un Blomen , Hamburg 0615 
Hamburg, Germany 0419

ĐI DẠO BÊN DÒNG ALSTER HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 1015

Hamburg, Germany 0419

MÔI TRƯỜNG SỐNG HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0717

Hamburg, germany 0419

TƯỢNG PHỤ NỮ
Tai Huynh huu

Hình ; THH
Hamburg 0616

Hamburg, Germany 0419

CÔNG VIÊN CHIM CÁNH CỤC
Tài Huynh Huu

Hình ; THH
Hamburg 0616


Hamburg, Germany 0419

CHIẾC GHẾ CÔNG VIÊN
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0616

Hamburg, Germany 0419

HỒ CÔNG VIÊN TP.
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0616

Hamburg, Germany 0419

ĐI DẠO CÔNG VIÊN
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0616

Hamburg, Germany 0419

CHÚ BÉ BẮT CÁ
Tai Huynh Huu

Hình : THH

Hamburg 0616
Hamburg, Germany 0419

HOA ANH ĐÀO
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0418

Hamburg, Germany 0419

PLANETARIUM
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0712

Hamburg, Germany 0519

PLANTEN UN BLOMEN
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0616 
Hamburg, Germany 0519

NỤ CƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG
Tai Huynh Huu

Hình : Vườn hoa ANH ĐÀO Nhật ở Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

NHÀ VƯỜN
Tai Huynh Huu

Hình : Nhà vườn dùng để thư giãn cuối tuần
hoặc ngày nghỉ ở Hamburg.
Hình : THH ( 0717 ) 

Hamburg , Germany 0519

BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA NHẬT
Tai Huynh Huu

Hình : Trong vườn văn hóa Nhật ở Hamburg
Hình : THH ( 0616 ) 

Hamburg, Germany 0519

GÓC PHỐ MÙA THU
Tai Huynh Huu

Hình : Hamburg vào mùa thu
Hình : THH ( 1018 ) 
Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh huu

Hình : ĐỖ QUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Ở vườn Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )
Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )
Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )


Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )
Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

MÙA XUÂN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH 8 0519 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 )

                                                               Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH 8 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH ( 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH 8 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Bildunterschrift hinzufügen

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen Hamburg
Hình : THH 8 0519 ) 
Hamburg, Germany 0519

HOA ANH ĐÀO TRẮNG
Tai Huynh Huu

Hình : Vườn Hoa Hamburg
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

HOA ĐỖ QUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0519 ) 

Hamburg, Germany 0519

HOA TULPEN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH 8 0516 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 )

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 )

Hamburg, Germany 0519

HOA ANH ĐÀO
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

HOA MÙA XUÂN
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

HOA ANH ĐÀO
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

HOA ANH ĐÀO
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 )

                                                                        Hamburg, Germany 0519

                                                                         HOA ANH ĐÀO
                                                                         Tai Huynh Huu

                                                                           Hình : Planten un Blomen 
Hình : THH ( 0516 ) 

                                                Hamburg, Germany 0519

HOA ĐỖ QUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
                                                      Tai Huynh Huu

                                                  Hình : Planten un Blomen 
Hình : THH ( 0516 ) 

Hamburg, Germany 0519

SAU PHỐ PHƯỜNG
Tai Huynh Huu

Hình : Planten un Blomen
Hình : THH ( 0516 ) 
Hamburg, Germany 0619

HỒ ALSTER 
Tai Huynh Huu

Hình : THH ( 0816 )
Hồ Alster bao gồm 2 hồ liền nhau , hồ lớn 164 Hektar , hồ nhỏ 18 hektar .
Hồ Alster nằm giữa TP. ,xem như trái tim của Hamburg .
 Dòng Alster len lỏi qua các phố vào hồ Alster tạo cho Hamburg bức tranh sông nước hữu tình ...
rồi cũng lặng lẽ ra dòng Albe thơ mộng về Bắc Băng Dương .
Ngoài cảnh vật thiên nhiên vốn có , năm 1968 Hamburg còn nhận 5000 cây Anh Đào từ Nhật ...tạo cho Hồ Alster càng thêm rực rỡ vào mùa hoa anh đào .

Hình : THH ( 0816 ) 
Hamburg, Germany 0619

MÙA THU BÊN HỒ ALSTER
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 10.11.18
Hình : THH

Hamburg, Germany 0619

KENNEDYBRÜCKE
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 10.11.18
Hình : THH

Hamburg , Germany 0619

MÙA THU HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 10. 11. 18
Hình : THH

                                                              Hamburg, Germany 0619
                                                               
                                                               MÙA THU HAMBURG
                                                                Tai Huynh Huu

                                                                 Hình : Chụp 10.11.18
Hình : THH

Hamburg, Germany 0619

MÙA THU BÊN HỒ ALSTER
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 10.11.18
Hình : THH

Hamburg, Germany 0619

MÙA THU BÊN HỒ ALSTER
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 10.11.18
Hình : THH

Hamburg, Germany 0619

CON TÀU TRÊN HỒ STADTPARK
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 14.06.16
Hình : THH

Hamburg, Germany 0619

KRUGKOPPELBRÜCKE
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 0614
Hình : THH 

Hamburg , Germany 0619

HỒ ALSTER HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : 0614
Hình : THH 

Hamburg, Germany 0619

TRINKHALLE
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp 14.06.2016
Hình : THH 

Hamburg , Germany 0619

BẾN TÀU CHỢ CÁ
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp sáng chủ nhật 12.07.2015
Hình : THH

Hamburg , Germany 0619

BẾN TÀU CHỢ CÁ
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp sáng chủ nhật 12.07.2015
Hình : THH 
Hamburg , Germany 0619

BẾN TÀU CHỢ CÁ
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp sáng chủ nhật 12.07.2015
Hình : THH
Hamburg, Germany 0819

BROOKSBRÜCKE
Tai Huynh Huu

Hình : Speischerstadt Hamburg
Hình : THH 0718 


Hamburg, Germany 0819

CÔNG VIÊN ALTONA
Tai Huynh Huu

Hình : Bên dòng Elbe
Hình : THH 0717 

Hamburg, Germany 0819

DÒNG ELBE
Tai Huynh Huu

Hình : Bến tàu chợ cá Hamburg
Hình : THH 0715 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

EM BIẾT HAY KHÔNG ?

EM BIẾT HAY KHÔNG ?  Sắp hết rồi cái lạnh của tháng tư  Em yêu ơi! Cứ dại khờ vậy nhé  Anh muốn mãi được gần bên gọi khẽ  Yêu em nhiều... cô...