KHOẢNH KHẮC

Hamburg, Germany 0519

ĐẬP ĐIỀU TIẾT NƯỚC KHU DÂN CƯ
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hà Lan 0815 
Hamburg, Germany 0519

LÂU ĐÀI ALBRECHTSBURG MEISEN
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Meißen, Germany 0815 
Hamburg, Germany 0519

ĐẬP ĐIỀU TIẾT NƯỚC
Tai Huynh Huu

Đập ngăn biển trở thành hồ nước ngọt phục vụ cho nông nghiệp .

Hình : THH
Hà Lan 0815 
Hamburg, Germany 0519

GIAO THÔNG NÔNG THÔN
Tai Huynh Huu

Giao thông nông thôn ở Hà Lan gồm 3 làn đường rõ ràng :
Ô tô , xe đạp & đi bộ .

Hình : THH
Hà Lan 0815 
Hamburg, Germany 0519

NHÀ NGHỈ Ở LÀNG SINH THÁI
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hà Lan 0815 
Hamburg, Germany 0519

THẦN ĐẠI DƯƠNG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Heiligenhafen 0814 
Hamburg, Germany 0519

TAXI- HAMBURG
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0715 
Hamburg , Germany 0519

PLANETARIUM
Tai Huynh Huu

Hình : THH
Hamburg 0712 
Hamburg, Germany 0519

TRỤ SỞ LHQ
Tai Huynh Huu

Hình : Ở TP Giơ Ne Vơ Thụy Sĩ
Hình : THH ( 0717 )

Hamburg, Germany 0519

TRỤ SỞ LHQ
Tai Huynh Huu

Hình : Ở TP. Giơ Ne Vơ Thụy Sĩ
Hình : THH ( 0717 ) 
Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình :THH
*** Lâu đài được x/d vào năm 1542 theo kiến trúc Baroque . Đây là nơi nghỉ ngơi ... săn bắn của Augustus Đại Đế & Hoàng Tộc .
Tại TP. Moritzburg này còn mang một ý nghĩa khác đối với VN . Đây là nơi đón nhận ca. 300 thanh thiếu niên VN đầu tiên để đào tào nghề nghiệp & cả ĐH ...Có thể nói là một nơi đặt nền móng hữu nghị Việt Đức đến ngày hôm nay ...

Hình : THH ( 0816 ) 

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 ) 
Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3  năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )


Hamburg, Germany 0619

LÂU ĐÀI MORITZBURG
Tai Huynh Huu

Hình : Buổi chiều lang thang sau 3 năm trở lại TP. Moritzburg
Hình : THH ( 0619 )

Hamburg, Germany 0719

SHOPPING
Tai Huynh Huu

Hình : Hamburg
Hình : THH ( 1213 )

Hamburg, Germany 0719

SHOPPING
Tai Huynh Huu

Hình : Hamburg
Hình : THH ( 1213 )

Hamburg, Germany 0719

MÙA THU
Tai Huynh Huu

Hình : Bên Hồ Alster Hamburg
Hình : THH ( 1118 )

Hamburg, Germany 0719

SHOPPING
Tai Huynh Huu

Hình : Quán Café quen
Hình : THH ( 1213 )

Hamburg, Germany 0719

SHOPPING
Tai Huynh Huu

Hình : Cử Hàng Hoa
Hình : THH ( 1213 )


Hamburg, Germany 0719

SHOPPING
Tai Huynh Huu

Hình : Hamburg
Hình : THH ( 1213 )

Hamburg, Germany 0719

XÍCH - LÔ
Tai Huynh Huu

Hình : Berlin
Hình : THH ( 0717  )

Hamburg, Germany 0719

BẢNG CHỈ ĐƯỜNG DẠO BỜ BIỂN BALTIC
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

THÙNG RÁC BÊN BỜ BALTIC
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

CẦU XUỐNG BÃI BIỂN
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

CẦU DẠO HỒ
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

CẦU VỒNG
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

THẢ DIỀU BÊN BỜ BALTIC
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )

Hamburg, Germany 0719

CẦU RA BIỂN BALTIC
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 )
Hamburg, Germany 0719

BÃI TẮM KHỎA THÂN
( VĂN HÓA KHỎA THÂN  )
Tai Huynh Huu

Hình : Heiligenhafen
Hình : THH ( 0814 ) 
Hamburg, Germany 0719

CHỖ DỪNG CHÂN TRÊN XA LỘ
Tai Huynh Huu

Hình : Kỷ niệm ngày ...con kết thúc TNPT
Hình : THH ( 0719 ) 

Hamburg, Germany 0719

MỘT LÀNG CHÀI BÊN BỜ BIỂN BẮC
Tai Huynh Huu

Hình : Chụp ở  Hà Lan
Hình : THH ( 0815 ) 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

EM BIẾT HAY KHÔNG ?

EM BIẾT HAY KHÔNG ?  Sắp hết rồi cái lạnh của tháng tư  Em yêu ơi! Cứ dại khờ vậy nhé  Anh muốn mãi được gần bên gọi khẽ  Yêu em nhiều... cô...